بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مجتبی شاکری

مجتبی شاکری

مجتبی شاکری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

زمینه های تحقیقاتی

الگوریتم های فراابتکاری؛ تحقیق در عملیات، بهینه سازی با کاربرد در شبکه های کامپیوتری، محاسبات ابری و زنجیره عرضه؛ داده کاوی پزشکی؛ تجارت الکترونیک 

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12263914 0 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه