بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
گفت و شنود آزمایشگاه زبان 1 16131063 3 1 شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
خواندن و درک مفهوم متن 1 16131056 2 1 شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1398
بیان شفاهی داستان 2 161310101 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1398
پروژه 16132050 2 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
گفت و شنود و آزمایشگاه 3 16131072 3 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1398
اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی 16131074 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیان شفاهی داستان1 16131062 2 1 دوشنبه (11:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
خواندن و پرسش ابتدایی 16131053 8 1 سه شنبه (09:00 - 11:00) | سه شنبه (09:00 - 11:00) | سه شنبه (09:00 - 11:00) | سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1398
گفت و شنود آزمایشگاه 2 16131064 3 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
مقدمات زبان روسی 161310110 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
آشنایی با ضرب المثلهای روسی 16131078 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1140
گفت و شنود پیشرفته 161310125 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
بیان شفاهی داستان 3 161310102 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
خواندن و تفسیر متون پیشرفته 161310100 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
رسانه های گروهی 1 16132025 2 3 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
رسانه های گروهی 2 16132035 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مهارت تر جمه شفاهی2 16132016 0 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
آشنایی با زبان رسانه ای روسی 16131073 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مهارت خواندن پیشرفته 161310120 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13992
گفت و شنود پایه 161310117 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2