بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سید محسن حسینی

change-logo

سید محسن حسینی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 12104027 0 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 12104004 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/31 (09:00 - ) ترم دوم 1398
زیست حسگرها 12104152 3 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/19 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
فیزیک الکترونیک 12101138 3 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) | دوشنبه (16:45 - 18:15) | سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/19 (09:00 - ) ترم دوم 1398
فیزیک مدرن 12101137 0 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/19 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ادوات نیمه هادی 1 12104139 3 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (13:15 - 14:45) 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فیزیک الکترونیک 12101138 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/10 (09:00 - ) ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1