بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سّید محمّد رضا احتشامی

سّید محمّد رضا احتشامی

سّید محمّد رضا احتشامی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی : سید محمدرضا احتشامی

تاریخ و محل تولد : 1352 ـ تهران

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی Ph.D

آدرس : رشت _ دانشگاه گیلان _ دانشکده کشاورزی _ گروه زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس : 5075 : داخلی  33690399-013

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 89 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی بذر 13154154 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
تولید گیاهان زراعی منطقه ای (گرایش آگروتکنولوژی) 13151123 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/29 (16:00 - 18:00)
تولید محصولات ارگانیک (گرایش آگروتکنولوژی) 13151121 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (16:00 - 18:00)
علوم پایه کشاورزی 13221070 3 1 چهارشنبه (10:00 - 13:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00)
مبانی کشاورزی 13131115 3 1 سه شنبه (08:00 - 10:30) 1401/03/28 (16:00 - 18:00)
بیولوژی و تکنولوژی بذر 13151100 3 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13154009 6 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13219112 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 3 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 3 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 3 نامشخص نامشخص
زراعت عمومی 13282118 3 2 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (16:00 - 18:00)
زراعت عمومی-ع 13231007 1 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
سلامت بذر 13219104 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
شناسایی علفهای هرز 13154125 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با صنعت بذر 13219117 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13219112 6 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 89 نتیجه
از 5