بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سّید محمّد رضا احتشامی

سّید محمّد رضا احتشامی

سّید محمّد رضا احتشامی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی : سید محمدرضا احتشامی

تاریخ و محل تولد : 1352 ـ تهران

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی Ph.D

آدرس : رشت _ دانشگاه گیلان _ دانشکده کشاورزی _ گروه زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس : 5075 : داخلی  33690399-013

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیولوژی و تکنولوژی بذر 13151100 3 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 13219112 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 13154009 6 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13154133 20 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13154069 21 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
زراعت عمومی 13282118 3 2 یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
سلامت بذر 13219104 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
شناسایی علفهای هرز 13154125 2 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با صنعت بذر 13219117 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مبانی کشاورزی 13131115 3 1 سه شنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 13219112 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 13154009 6 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
تکنولوژی بذر 13154134 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
تولید بذر و نشا 13219113 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
تولید محصولات زراعی ارگانیک 13154137 2 1 یکشنبه (14:30 - 16:30) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رابطه آب، خاک و گیاه 13151097 2 1 یکشنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
رساله 13154133 20 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3