بستن
FA EN AR RU FR

اعضای هیأت رئیسه

۱- رئیس دانشگاه دکتر احمد رضی

۲- معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دکتر فرهاد شیرینی

۳- معاون پژوهشی و فناوری دکتر ضیاء الدین میرحسینی

۴- معاون دانشجویی دکتر حسین افراخته

۵- معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر فاطمه کریمی

۶- معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دکتر حسن قلی زاده

۷- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمین دکتر بصیری