1- دانشگاه گیلان چند دانشکده، پردیس دانشگاهی و رشته­ - گرایش دارد؟

دانشگاه گیلان از سال ۱۳۴۶ با عنوان مدرسه عالی بازرگانی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. و در سال ۱۳۵۳ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و در سالهای ۵۵ – ۱۳۵۴ در چارچوب قرارداد بین دولتهای ایران و آلمان غربی سابق، دانشگاه گیلان، تاسیس و از سال ۱۳۵۶ فعالیتهای آموزشی خود را با پذیرش ۱۵۵ دانشجو در ۹ رشته تحصیلی آغاز نمود.

این دانشگاه در حال حاضر با ۱۰ دانشکده و یک واحد پردیس و دو پژوهشکده (حوضه آبی دریای خزر و گیلان شناسی) با 584 عضو هیأت علمی، حدود ۱۷۰۰۰ هزار دانشجو و به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و سالانه حدود 4500 نفر دانشجو را در 544 رشته - گرایش در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دوره های روزانه ، شبانه ، پردیس و مجازی پذیرش می نماید و این دانشگاه با اعضای اتحادیه دانشگاه های دولتی کشور های حاشیه دریای خزر، برخی از دانشگاه های کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا ارتباطات علمی و تبادل استاد و دانشجو دارد.

  2- در حال حاضر چه رشته‌های تحصیلی در این دانشگاه دایر است؟

برای مشاهده رشته – گرایش های موجود به لینک زیر مراجعه فرمایید.

عناوین رشته – گرایش های موجود در دانشگاه گیلان

  3- ثبت نام دانشجو در دانشگاه گیلان به چه طریقی انجام می پذیرد؟

پذیرش دانشجو در دانشگاه به روش های زیر صورت می گیرد:

  • پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش
  • پذیرش بدون آزمون با معرفی شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و تایید سازمان سنجش
  • پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) - معرفی رشته های بدون آزمون دانشگاه گیلان
  • پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور براساس آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج به دانشگاههای داخل
  • پذیرش دانشجویان غیرایرانی معرفی شده از سوی دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه و یا سازمان امور دانشجویان

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دو مرحله به صورت اینترنتی و حضوری صورت می گیرد که انجام هر دو مرحله ثبت نام الزامی است. پذیرفته شدگان محترم باید برای کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه های وبسایت دانشگاه گیلان را مطالعه و پیگیری نمایند.

  4- دانشگاه گیلان برای دانشجویان چه سامانه هایی را در نظر گرفته است؟

سامانه های مورد استفاده دانشجویان که تحت نظارت دانشگاه گیلان است، به شرح زیر خواهد بود:

  5- شرایط پذیرش دانشجوی میهمان در دانشگاه گیلان و یا معرفی میهمان به سایر دانشگاه ها چگونه است؟

  • میهمان از سایر دانشگاه ها:

متقاضی می بایست در بازه زمانی تعیین شده توسط دانشگاه نامه موافقت با میهمانی از دانشگاه مبدا را از طریق "ورود به سامانه اتوماسیون اداری به آدرس erp.guilan.ac.ir / بخش امور آموزشی/ درخواست میهمان از" به تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان ارایه نماید.(در نامه باید مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجو به همراه نیمسال مورد تقاضا و واحدهای قابل اخذ، قید شده باشد)

پذیرش دانشجوی روزانه میهمان در دانشگاه گیلان تنها در قالب دوره نوبت دوم(شهریه پرداز) انجام خواهد شد.

  • میهمان به سایر دانشگاه ها:

ارائه درخواست به گروه و در صورت موافقت دریافت تاییدیه نهایی از دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه گیلان برای دانشگاه مقصد. (میهمان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان در سایر دانشگاه ها در صورت انتخاب واحد دانشجو در این دانشگاه ممنوع بوده و میهمانی دانشجویان دکتری نیز صرفاً در موارد خاص و در صورت تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز می باشد).

توضیح– میهمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و مراکز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه ها (به غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در دانشگاه با تایید گروه آموزشی مربوطه و پس از تکمیل خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو در دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تایید کمیسیون موارد خاص امکان پذیر می باشد.

  6- نحوه درخواست کاربری سامانه ها برای اعضای هیات علمی جدید به چه ترتیبی است؟

ابتدا عضو هیات علمی جدید از طرف کارگزینی جهت تعریف کد اتوماسیون اداری معرفی می شود. پس از آن می بایست به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان مراجعه و نام کاربری و رمز عبور سامانه اتوماسیون اداری خود را دریافت نمایند. پس از ورود به سامانه اتوماسیون اداری و تایید حکم کارگزینی، نسبت به ارسال نامه درخواست کاربری ایمیل و اکانت اینترنت به رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با امضای ریاست دانشکده اقدام نمایند. همچنین الصاق حکم کارگزینی تایید شده به نامه نیز ارسالی است.

  7- درصورت مفقود نمودن کارت دائم دانشجویی چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

دانشجو باید به آموزش دانشکده جهت دریافت فرم مربوطه مراجعه و سپس به آموزش دانشگاه مراجعه نماید.

  8- حداقل و حداکثر واحدهای قابل اخذ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در هر نیمسال چند واحد است؟

دانشجویان کارشناسی ارشد برای هر نیمسال می بایست حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد انتخاب نمایند. دانشجویان کارشناسی ارشدی که در یک نیمسال مشروط شوند در ترم بعد مجاز به اخذ حداقل ۸ و حداکثر ۱۲ واحد درسی می باشند.

دانشجویان دکتری برای هر نیمسال می بایست حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد انتخاب نمایند.

  9- شرایط تغییر شیوه دانشجوی کارشناسی ارشد چگونه است؟

تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به آموزش محور برای دانشجویان ورودی ۹۷ و بعد از آن امکان پذیر نیست.

پذیرش دانشجو صرفا در دوره مجازی بصورت آموزش محور می باشد؛ دانشجویان دوره مجازی در صورت تمایل به تغییر شیوه به آموزشی پژوهشی می تواننند با احراز شرایط زیر تغییر شیوه دهند؛

الف- پس از پایان نیمسال دوم تحصیلی، درخواست خود را به گروه مربوطه تحویل دهند. ضمن اینکه حداکثر مهلت ارائه درخواست، پایان نیمسال سوم تحصیل بوده و عدم ارائه درخواست در زمان تعیین شده به منزله این است که ادامه تحصیل دانشجو به شیوه آموزش محور تلقی خواهد شد.

ب- ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ واﺣﺪ درﺳﯽ از ﻣﺠﻤﻮع دروس دوره ﺧﻮد (ﻏﯿﺮاز دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره) را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ضمن اینکه قبل از تغییر شیوه به آموزشی پژوهشی، دانشجو دروس جایگزین پایان نامه در شیوه آموزش محور را اخذ نکرده باشد.

ج-حداقل ﻣﻌﺪل کل دروس گذرانده دانشجو (بدون احتساب دروس جبرانی) ۱۶ و دانشجو با رعایت ظرفیت گروه (هر عضو هیات علمی واجد شرایط حداکثر ۱ دانشجو)، جزء ۲۰% برتر ورودی دوره نیز باشد.

تبصره: در شرایط برابر دانشجویانی که پیشینه پژوهشی مناسب­تری در همان مقطع تحصیلی داشته باشند در اولویت قرار دارند و چنانچه امکان تعیین اولویت وجود ندارد هر دو دانشجو پذیرفته می­شوند.

د- موافقت نهایی با تغییر شیوه با در نظر گرفتن موارد فوق و تمایل راهنمایی پایان نامه توسط اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه منوط به تایید گروه و ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه است.

تبصره- درخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور یک رشته که (با ارائه نامه رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور) حدنصاب نمره علمی لازم برای کد رشته محل شیوه آموزشی پژوهشی همان رشته را نیز در دانشگاه گیلان دارا می باشند؛ بدون درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهای ب و ج فوق و با رعایت سایر موارد امکان تغییر شیوه به آموزشی پژوهشی وجود دارد.

۹–۳– ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﻻزم :

الف- ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺑﺎر در طول دوره تحصیل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درخواست ﺗﻐﯿﯿﺮ شیوه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب- پس از کسب شرایط، آموزش دانشکده می تواند نسبت به تغییر شیوه در قالب تقویم آموزشی اقدام نماید.

  10- مراحل انجام مصاحبه دکتری در دانشگاه گیلان را شرح دهید.

جهت کسب اطلاعات از زمان و مکان مصاحبه آزمون دکتری به سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان مراجعه نمایید.

  11- چگونه می توانم حساب اینترنتی خود را فعال نمایم؟

اکانت اینترنت دانشجویان جدید دانشگاه جهت اتصال به اینترنت دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی و پس از تکمیل فرایند ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید فعال می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان به آدرس itc.guilan.ac.ir مراجعه فرمایید.

  12- درسی به صورت مجازی اخذ نموده ام، چگونه می توانم وارد سامانه یادگیری الکترونیکی شوم؟

در صورتی که درسی به صورت مجازی اخذ کرده اید، می توانید به وبسایت مرکز آموزش های الکترونیکی (elearning.guilan.ac.ir) مراجعه و در قسمت اطلاعیه ها از نام کاربری و رمز عبور خود در سامانه یادگیری الکترونیکی مطلع شوید.