بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان


موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته های مدیریت آموزشی (با رویکرد سازمانی) در مقطع کارشناسی و  مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت، در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان به صورت قطعی موافقت کرد.

آدرس کوتاه :