بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبدیل مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان به مرکز رشد مشترک میان دانشگاه و پارک علم و فناوری گیلان

تبدیل مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان به مرکز رشد مشترک میان دانشگاه و پارک علم و فناوری گیلان


تبدیل مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان به مرکز رشد مشترک میان دانشگاه و پارک علم و فناوری گیلان

 
 

به منظور هم افزایی پارک علم و فناوری گیلان و دانشگاه گیلان در استفاده بهینه از ظرفیت‏ های متقابل و حمایت‏ های مالی و معنوی در بهبود اکوسیستم کارآفرینی تخصصی در استان، تفاهم ‏نامه‏ و قرارداد تبدیل مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان به مرکز رشد مشترک واحدهای فناور پارک علم و فناوری گیلان و دانشگاه گیلان با حضور دکتر رضی رییس دانشگاه گیلان و دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری و معاونین این دو مرکز منعقد شد.