بستن
FA EN

تماس با مدیران

پیش شماره استان گیلان: 013 || مرکز تلفن دانشگاه گیلان: 33690274
سمت نام و نام خانوادگی تلفن شماره داخلی ایمیل
01- سرپرست دانشگاه گیلان دکتر فرید نجفی 33690591 2085 fnajafi@guilan.ac.ir
02- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دکتر نرجس زمانی 33690605 6283
03- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر محسن محمدی گلنکش 33690983 2060
04- معاون پژوهش و فناوری دکتر رضا ابراهیمی آتانی 33690348 6002 rebrahimi@guilan.ac.ir
05- معاون دانشجویی دکتر محمدرضا باغبان زاده امشه 33690033-4 2030
06- معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر محسن اکبری 33690521 2150 m.akbari@guilan.ac.ir
07- رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی صفایی 33690385 4041
08- رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر ارسلان دمیرچی 33690816 damirchi@guilan.ac.ir
09- رییس دانشکده علوم پایه دکتر عبدالله فلاح شجاعی ۳۳۳۶۷۳۴۳
13- رییس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان دکتر بهروز فتحی 42688447 fathi@guilan.ac.ir
15- رییس دانشکده مکانیک دکتر سید روح الله کاظمی 33691085 6049
18- رییس پژوهشکده گیلان شناسی دکتر محمود رنجبر ۳۳۴۳۰۰۰۱
16- رییس دانشکده منابع طبیعی دکتر رامین نقدی لیه 44320895
14- رییس دانشکده معماری و هنر دکتر حسینعلی عابددوست 33690554 3165
11- رییس دانشکده علوم کشاورزی دکتر حبیب الله سمیع زاده ۳۳۶۹۰۲۸۲ 5050
10- رییس دانشکده علوم ریاضی دکتر اسماعیل عزیزپور ۳۳۳۶۲۲۰1
12- رییس دانشکده فنی دکتر سیدسیامک اشرف طالش ۳۳۶۹۰۲۷۰ ۳۰۷۰
17- رییس پردیس دانشگاهی دکتر سید سیامک اشرف طالش ۳۳۳۲۱۹۹۹ s_ashraf@guilan.ac.ir
19- مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دکتر عبدالکاظم مجتبی زاده 33690571