بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13186030 20 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 12 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 10 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 10 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 10 نامشخص نامشخص
روش تحقیق 13154095 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق 13154074 2 3 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی 13154071 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق 13184029 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
رساله 13186030 20 3 نامشخص نامشخص
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی 13186018 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/30 (12:00 - 14:00)
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای غیرزیستی 13154097 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/24 (12:00 - 14:00)
به نژادی گیاهان زراعی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151107 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/19 (10:00 - 12:00)
به نژادی گیاهی مولکولی 13154089 3 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/25 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13184022 0 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 10 نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 83 نتیجه
از 5