بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرشید مهردوست

فرشید مهردوست

فرشید مهردوست    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

زمینه های تحقیقاتی:

- مدلسازی و شبیه سازی بازارهای مالی

- نظریه آربیتراژ در بازارهای مالی 

- بازارهای اترژی و کالا

- علوم داده در مالی

- الگوریتم های تصادفی در محاسبات علمی

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 61 - 73 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های عددی در ریاضی مالی 11103048 3 1 هفته فرد دوشنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد دوشنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) 13992
رساله دکتری 11106028 20 109 نامشخص نامشخص 13992
سمینار 11104544 2 109 نامشخص نامشخص 13992
پایان نامه 11104545 6 109 نامشخص نامشخص 13992
مباحثی در شبیه سازی کامپیوتر و کاربردها 11106046 4 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/20 (14:00 - 16:00) 13992
ریاضی مالی2 11103047 3 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/15 (14:00 - 16:00) 13991
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 135 نامشخص نامشخص 13991
داده کاوی 10101236 3 111 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/10 (08:00 - 10:00) 13991
مهندسی مالی 11103045 3 1 سه شنبه (18:00 - 20:00) | سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته فرد یکشنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/13 (10:30 - 12:30) 13991
آزمون جامع 11106867 0 109 نامشخص نامشخص 13991
فرایند تصادفی پیشرفته 1 11106000 4 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (14:00 - 16:00) 13991
رساله دکتری 11106028 20 109 نامشخص نامشخص 13991
پایان نامه 11104545 6 109 نامشخص نامشخص 13991
نمایش 61 - 73 از 73 نتیجه
از 4