بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

آرش گل اندام

آرش گل اندام

آرش گل اندام    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی وترجمه متون هنری وفرهنگی1 16132039 0 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (16:00 - 18:00)
کاربرد اصطلاحات 16132026 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
کاربرد نمود فعل در زبان روسی 16132021 2 2 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 23 از 23 نتیجه
از 2