بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خواندن و تفسیر متون پیشرفته 161310100 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
رسانه های گروهی 1 16132025 2 3 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
رسانه های گروهی 2 16132035 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
مهارت تر جمه شفاهی2 16132016 0 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/13 (10:30 - 12:30)
آشنایی با زبان رسانه ای روسی 16131073 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
مهارت خواندن پیشرفته 161310120 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
گفت و شنود پایه 161310117 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
تلخیص متون 16131094 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/22 (08:30 - 10:30)
ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی 16131076 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/19 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه زبان 1 16132007 2 2 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
خلاصه نویسی 16132051 2 2 یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
خواندن و تفسیر متون ساده 16131099 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
رسانه های گروهی 1 16132025 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
رسانه های گروهی 2 16132035 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
گفت و شنود و آزمایشگاه 3 16131072 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مهارت تر جمه شفاهی2 16132016 0 2 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
آشنایی با ضرب المثلهای روسی 16131078 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/08 (08:30 - 10:30)
مهارت خواندن پایه 161310114 4 1 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
بیان شفاهی داستان 3 161310102 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/09 (08:30 - 10:30)
گفت و شنود آزمایشگاه 2 16131064 3 1 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/06 (08:30 - 10:30)
نمایش 21 - 40 از 45 نتیجه
از 3