بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مجید آروند

مجید آروند

مجید آروند    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

لطفآ به صفحه انگلیسی رجوع نمائید.

Please see the english page.سایر توضیحات

M. Arvand is professor of analytical chemistry at the university of Guilan, Iran. He joined the faculty of Guilan University in 2003. His field of interest is development of new chemical and electrochemical sensors for cations and anions species and application of molecular sieves such as clays and zeolites in electrochemistry. In recent years he works on the development of new chemically modified electrodes for determination of important organic/inorganic species using potentiostatic and galvanostatic techniques.

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 2 نامشخص نامشخص 13992
رساله دکتری شیمی 11126029 20 2 نامشخص نامشخص 13991
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 2 نامشخص نامشخص 13991
الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی 11126005 3 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) 13991
سمینارارشد شیمی 11124053 1 7 نامشخص نامشخص 13991
سمینارارشد شیمی 11124053 1 2 نامشخص نامشخص 13991
مباحث نوین در شیمی تجزیه 11126008 3 2 چهارشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/16 (08:00 - 10:00) 13991
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 2 نامشخص نامشخص 13991
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 2 نامشخص نامشخص 13991
نانوشیمی تجزیه ای 11124161 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) 13982
رساله دکتری شیمی 11126029 20 2 نامشخص نامشخص 13982
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 2 نامشخص نامشخص 13982
الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی 11126005 3 3 نامشخص 1399/04/28 (10:30 - 12:30) 13982
مباحث نوین در شیمی تجزیه 11126008 3 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | هفته زوج یکشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (08:00 - 10:00) 13982
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 2 نامشخص نامشخص 13982
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 2 نامشخص نامشخص 13982
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2