بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

محمد حسن لقمانی

محمد حسن لقمانی

محمد حسن لقمانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 

متولد 3 مرداد 1364- مازندران- بابلسر

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه مازندران 1386

کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه گیلان 1388

دکتری شیمی معدنی دانشگاه گیلان 1393

 

Research Interests

Kinetic of Catalytic Hydrogen Generation

Artificial Photosynthesis/ Photo reduction of CO2 gas phase

Nano carriers for Drug Delivery

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 12164005 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/16 (09:00 - )
سمینار 12164007 2 3 نامشخص نامشخص
نانو بیوتکنولوژی 12164014 3 1 شنبه (13:30 - 15:00) | شنبه (13:30 - 15:00) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/25 (09:00 - )
نانو مواد 1 12164002 3 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/31 (09:00 - )
پروژه 12164008 6 3 نامشخص نامشخص
ساختارهای ویژه نانومتری 12164018 3 1 شنبه (15:15 - 16:45) | شنبه (15:15 - 16:45) | شنبه (16:45 - 18:15) 1401/04/04 (09:00 - )
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 12164005 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (08:00 - 09:45) 1400/11/06 (09:00 - )
نانو بیوتکنولوژی 12164014 3 1 دوشنبه (13:30 - 15:00) | دوشنبه (13:30 - 15:00) | چهارشنبه (13:30 - 15:00) 1400/11/09 (09:00 - )
نانو مواد 1 12164002 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (08:00 - 09:45) 1400/10/20 (09:00 - )
پروژه 12164008 6 2 نامشخص نامشخص
ساختارهای ویژه نانومتری 12164018 3 1 شنبه (15:15 - 16:45) | شنبه (15:15 - 16:45) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/16 (09:00 - )
اصول پیشرفته شیمی درنانو تکنولوژی 12164006 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (09:00 - )
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 12164005 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/17 (09:00 - )
شیمی پایه 12161003 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/04/01 (09:00 - )
سمینار 12164007 2 3 نامشخص نامشخص
شیمی آلی مهندسی شیمی 12121004 3 1 شنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (09:00 - )
نانو مواد 1 12164002 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/29 (09:00 - )
پروژه 12164008 6 2 نامشخص نامشخص
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 12164005 3 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/06 (09:00 - )
شیمی پایه 12161003 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1399/11/04 (09:00 - )
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2