بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

روشهای پیشرفته آماری

نام درس روشهای پیشرفته آماری
کد درس 16174013
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز