بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

عطاالله اسماعیلی

عطاالله اسماعیلی

عطاالله اسماعیلی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

زادگاه:روستای دریاکنارازتوابع لنگرود

 

محل تحصیل:روستای دریاکنار وحوزه لاهیجان سال 63و64    حوزه قوام شیرازسال64تا68  وقم سال68تا79

 

مسؤلیت اجرائی : مسؤل نهاد نمایندگی دانشگاه گیلان سال 85-82

 

دبیر علمی همایش نکوداشت آیت ا... امینیان سال 87-86

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) 18101001 0 2 هفته زوج دوشنبه (08:00 - 14:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 14:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 12:00) 1401/05/30 (14:00 - 16:00)
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) 18101000 2 5 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/16 (14:00 - )
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) 18101000 2 4 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/16 (14:00 - )
فقه الحدیث 1 16141146 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/28 (16:00 - 18:00)
فقه الحدیث 1 16141146 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/28 (16:00 - 18:00)
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 16141119 2 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
مأخذشناسی حدیث 16141144 2 2 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
مأخذشناسی حدیث 16141144 2 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
مفردات قرآن 16141128 2 1 سه شنبه (09:00 - 11:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) 18101001 0 73 سه شنبه (11:15 - 13:00) 1400/10/14 (14:00 - 16:00)
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) 18101001 0 71 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/14 (14:00 - 16:00)
تاریخ حدیث 16141143 2 2 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/02 (10:30 - 12:30)
تاریخ حدیث 16141143 2 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:30)
شناخت نهج البلاغه 16141149 2 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
علوم بلاغی و زیبایی شناختی 2 16141142 2 1 شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/11 (08:30 - 10:30)
کلام اسلامی 16141118 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/13 (08:30 - 10:30)
مصطلح الحدیث 16141145 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/11 (14:00 - 16:00)
منطق 16141117 2 1 چهارشنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/14 (16:00 - 18:00)
نمایش 18 نتیجه
از 1