بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

منصور افشار محمدیان

منصور افشار محمدیان

منصور افشار محمدیان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

First Name: Mansour

 

Surname: Afshar-Mohmmadian

 

Academic status: Associate Professor

 

Area of specialization: Plant Eco- Physiology

 

Position: Iranian Biologists Board Member


 

 

Areas of Interest:

 

1- Plant Eco-Physiology

2- Plant Physiology

3- Plant Anatomy

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 11134085 6 2 نامشخص نامشخص
پروژه 11131055 2 4 نامشخص نامشخص
ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 11131028 0 4 شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
رساله دکتری زیست -سیستماتیک 11136035 0 2 نامشخص نامشخص
سیتوهیستوتکنیک گیاهی 111340175 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:30 - 12:30)
سمینار 11131086 1 34 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی گیاهی 11131137 2 24 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
مبانی فیزیولوژی گیاهی 111311111 2 4 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
مبانی گیاهشناسی 11131172 3 4 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
اکوفیزیولوژی گیاهی پیشرفته 111340154 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 11134085 6 18 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 12 نامشخص نامشخص
ریخت شناسی و تشریح گیاهی 11131178 3 34 یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
رساله دکتری زیست -سیستماتیک 11136035 0 3 نامشخص نامشخص
مبانی فیزیولوژی گیاهی 111311111 2 40 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
مبانی گیاهشناسی 11131172 3 40 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی1 111311133 1 34 یکشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی1 111311133 1 36 یکشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی1 111311133 1 35 یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
فیزیولوژی گیاهی1 (تغذیه و جذب) 111311132 2 34 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3