بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی حاجی نژاد

علی حاجی نژاد

علی حاجی نژاد    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

  نام: علی
 نام خانوادگی: حاجی نژاد
 محل تولد: زاهدان
 سال تولد: اسفند ماه 1343
 وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

سابقه خدمت آموزشی:14 سال

پایه: 22

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت کارآفرینی در برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 16266006 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/24 (16:00 - 18:00) 13992
کارآفرینی 162610109 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/26 (10:30 - 12:30) 13992
جغرافیای گردشگری 16261083 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/24 (08:30 - 10:30) 13992
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 162642010 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/26 (08:30 - 10:30) 13992
کارآفرینی و بازار کار جغرافیا شهری 162610116 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/16 (14:00 - 16:00) 13991
برنامه ریزی گردشگری روستایی 162642002 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) 13991
پروژه 16261063 0 5 نامشخص نامشخص 13991
جهانگردی و گردشگری 16204009 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/16 (14:00 - 16:00) 13991
گردشگری شهری 1619153028 2 1 یکشنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) 13991
مدیریت زنجیره تامین فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی 162642011 2 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1