بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سید محمد اسدی نژاد

change-logo

سید محمد اسدی نژاد    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متولد اول آبان هزاروسیصدو چهل و یک .محل تولد روستای طاهرگوراب از توابع صومعه سرا

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی(2)اموال و مالکیت 16181104 2 1 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی(2)اموال و مالکیت 16181104 2 2 شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت الف 16181028 3 1 دوشنبه (17:00 - 18:00) | دوشنبه (17:00 - 18:00) | دوشنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت الف 16181028 3 2 دوشنبه (13:00 - 15:00) | دوشنبه (13:00 - 15:00) | دوشنبه (18:00 - 19:00) 1399/04/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت الف 16181028 3 10 نامشخص 1399/04/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
سمینار آموزش محور 16184047 2 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
متون فقه 16184019 3 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آیات الاحکام - آموزش محور 16184050 1 2 سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آیات الاحکام - آموزش محور 16184050 1 1 سه شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اخلاق حقوق و قضا 16181143 1 2 شنبه ( - ) 1398/10/09 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
اخلاق حقوق و قضا 16181143 1 1 شنبه ( - ) 1398/10/09 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی (1) 16184001 2 2 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی (1) 16184001 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی3 کلیات قرادادها 16181025 3 10 نامشخص 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی(3)کلیات قراردادها 16181115 3 1 شنبه (13:00 - 15:00) | شنبه (13:00 - 15:00) | شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی(3)کلیات قراردادها 16181115 3 2 شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
داوری بین المللی 16184017 2 2 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
داوری بین المللی 16184017 2 1 سه شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کار تحقیقی 16182001 0 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
حقوق مدنی(2)اموال و مالکیت 16181104 2 2 شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3