بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

احمد باقری


  متولد 30 شهریور 1345 در تهران


مسئولیت هامدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان 1380 تا 1385

معاون آموزشی دانشکده فنی دانشگاه گیلان 1385 تا 1388

معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان 1388 تا 1391

عضو هیات موسس انجمن رباتیک کشور 1389

عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار رشت 1387

عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی هیات ممیزه دانشگاه گیلان 1386 تا 1390

عضو کمیسیون دایمی هیات امنا دانشگاه گیلان 1388 تا 1391

عضو شورای سیاستگذاری و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1386 تا 1392

عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیلان

عضو هیات تحریریه مجله سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود 1389 تا 1392

عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی بین المللی رباتیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1391

داور مجلات بین اللملی مانند Expert Systems with Applications و Neurocomputing و Information Sciences


 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه پایانی 12131221 0 22 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رباتیک - سینماتیک و دینامیک 12136033 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کنترل پیشرفته 1 12136250 3 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) | دوشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/09 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
پروژه پایانی 12131221 0 22 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کنترل پیشرفته 1 12134250 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (16:45 - 18:15) 1398/10/09 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
رباتیک و آزمایشگاه 12131103 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (08:30 - 10:30) 13992
پروژه پایانی 12131221 0 21 نامشخص نامشخص 13992
کنترل پیشرفته 1 12134250 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/26 (10:30 - 12:30) 13992
رباتیک و آزمایشگاه 12131103 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1399/10/16 (14:00 - 16:00) 13991
کنترل غیر خطی 12134248 3 1 نامشخص 1399/10/15 (12:00 - 14:00) 13991
پروژه پایانی 12131221 0 21 پنج شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13991
کنترل غیرخطی 12136248 3 1 دوشنبه (13:15 - 15:15) | دوشنبه (13:15 - 15:15) | یکشنبه (15:00 - 16:30) 1399/10/15 (12:00 - 14:00) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1