بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرهاد اسمعیلی قدسی

فرهاد اسمعیلی قدسی

فرهاد اسمعیلی قدسی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سایر توضیحات

žدکترا                         مهندسی فیزیک          دانشگاه تکنیک استانبول (1999)

žکارشناسی ارشد       مهندسی فیزیک          دانشگاه تکنیک استانبول (1995)  (رتبه اول)

žکارشناسی                مهندسی فیزیک          دانشگاه تکنیک استانبول (1992)  (رتبه اول)    

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیشنهاده رساله 19514060 0 9 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
روش های پیشرفته آنالیز سطح 11116019 3 1 هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک سطح پیشرفته2 11116018 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
امواج و ارتعاشات 11111284 3 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 11144003 0 22 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه 11111039 3 22 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 19514000 22 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله دکتری فیزیک 11116056 22 18 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهادیه رساله دکتری 11116052 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 11144005 2 23 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
موضوعات ویژه1 111406 3 13 هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله 19514060 0 9 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فیزیک شتابدهنده 2 11114055 3 3 دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
فیزیک شتابدهنده 2 11114055 3 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
فیزیک شتابدهنده 2 11114055 3 4 دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
فیزیک شتابدهنده 2 11114055 3 2 دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمون جامع دکتری فیزیک 11116053 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 11144003 0 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 11144003 0 22 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه 11111039 3 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4