بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرید نجفی

فرید نجفی

فرید نجفی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

الف) سوابق تحصیلی

-  کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - 1369

-  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مکاترونیک - دانشگاه فنی مسکو - روسیه - 1994

-  دکتری مهندسی مکانیک - رباتیک و سیستمهای کنترل - دانشگاه فنی مسکو - روسیه – 1997

 

 - سیستمهای دینامیکی

- کنترل اتوماتیک

- رباتیک

- سیستمهای مکاترونیکی

- طراحی اجزای ماشین و بهینه سازی

 عضو هیات علمی - استاد - از سال 1391 تا کنون در دانشکده مهندسی مکانیک -  دانشگاه گیلان - رشت

عضو هیات علمی از سال 1376 تا 1391 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

- مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان ( 1392 الی 1394 )

- عضو هیات امنای و دبیر  کانون کارآفرینی استان گیلان (1392- 1396)

- دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه گیلان (1395 الی 1397)

- عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از 1380 تا کنون .

- معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سالهای 1383 و 1388 الی 1390

 - مدیر کل پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سالهای 1381 الی 1383 و 1386 الی 1388

-  رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( 1384 الی 1385 )

-  مدیر گروه طراحی جامدات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( 1380 الی 1382 )

 -  معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( 1377 الی 1380)

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)