بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

جلیل سیفعلی هرسینی

جلیل سیفعلی هرسینی

جلیل سیفعلی هرسینی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

برای مشاهده شرح حال مختصر لطفا به صفحه English مراجعه کنید:

http://staff.guilan.ac.ir/seyfali/index.php?a=0&lg=1

 

زمینه های مورد تحقیق:

 

1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم

2- بهینه سازی و تحلیل عملکرد فناوریهای مخابراتی همیار، رادیو شناختی، و چند گامی در بستر سیستمهای مخابراتی نوین

3- فناوریهای مخابراتی بی سیم در حال ظهور مانند نسل پنجم مخابرات سلولی، شبکه های VANET، ارتباطات ماشین به ماشین، اینترنت اشیاء. طراحی و تحلیل پروتکل های ارتباطی برای لایه فیزیکی، لایه MAC و لایه شبکه

4- کیفیت سرویس در ارتباطات چندرسانه ای بی سیم، محاسبات ابری در شبکه های سیار

5- امنیت داده و شبکه (شبکه های سیار موردی، حسگر بی سیم، استانداردهای ارتباطی بی سیم)

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز مخابرات دیجیتال 12102006 1 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم دوم 1398
آزمدارهای مخابراتی 12101048 1 1 شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ریاضی مهندسی 12101115 0 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/13 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سیستم های مخابرات بی سیم 12105038 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/26 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
شبکه های مخابرات داده ها 12105013 3 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) | دوشنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آز مخابرات دیجیتال 12102006 1 1 شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص ترم اول 1398
آز مدارهای مخابراتی 12101148 1 1 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم اول 1398
بهینه سازی محدب 12104314 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/07 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
ریاضی مهندسی 12101115 0 2 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
ریاضی مهندسی 12101115 0 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فرایندهای تصادفی 12104316 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/23 (09:00 - ) ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آز مخابرات دیجیتال 12102006 1 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2