بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

منصور اسلامی

منصور اسلامی

منصور اسلامی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

Please switch to the English page for more

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات نوری 1111105 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
آزمایشگاه اپتیک 11111224 2 1 شنبه ( - ) نامشخص 13992
پایان نامه 11144003 0 25 نامشخص نامشخص 13992
پایان نامه 11144003 0 20 نامشخص نامشخص 13992
پروژه 11111039 3 27 نامشخص نامشخص 13992
ریاضیات عمومی2 111187 4 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/08 (14:00 - 16:00) 13992
فیزیک پایه2 11121098 3 2 هفته زوج سه شنبه (15:00 - 16:30) | هفته زوج سه شنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/24 (10:30 - 12:30) 13992
فیزیک عمومی 4 11111203 3 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/26 (08:00 - 10:00) 13992
پیشنهادیه رساله دکتری 11116052 0 22 نامشخص نامشخص 13992
پیشنهادیه رساله دکتری 11116052 0 26 نامشخص نامشخص 13992
سمینار 11144005 2 1 نامشخص نامشخص 13992
آز.فیزیک هسته ای 11111080 1 1 هفته فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) | هفته فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/17 (14:00 - 16:00) 13991
پایان نامه 11144003 0 23 نامشخص نامشخص 13991
پروژه 11111039 3 23 نامشخص نامشخص 13991
فتونیک 1 11114091 3 1 هفته زوج شنبه (18:00 - 20:00) | هفته زوج شنبه (18:00 - 20:00) | دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) 13991
فیزیک عمومی 4 11111203 3 2 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/13 (08:00 - 10:00) 13991
مبانی شبیه سازی عددی 11111283 3 1 هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/14 (08:00 - 10:00) 13991
نمایش 17 نتیجه
از 1