بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

منصور اسلامی

منصور اسلامی

منصور اسلامی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

Please switch to the English page for more

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله دکتری فیزیک 11116056 22 21 نامشخص نامشخص
مخابرات نوری 1111105 3 1 هفته فرد یکشنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد یکشنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
مکانیک کوانتومی 2 11111220 3 2 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه اپتیک 11111224 2 1 شنبه ( - ) نامشخص
پایان نامه 11144003 0 22 نامشخص نامشخص
پروژه 11111039 3 21 نامشخص نامشخص
ریاضیات عمومی2 111187 4 1 هفته فرد شنبه (12:00 - 14:00) | هفته فرد شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/16 (14:00 - 16:00)
سمینار 11144005 2 29 نامشخص نامشخص
پیشنهادیه رساله دکتری 11116052 0 20 نامشخص نامشخص
رساله دکتری فیزیک 11116056 22 22 نامشخص نامشخص
فیزیک 2 12151015 0 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/15 (09:00 - )
مکانیک کوانتمی 1 11111219 3 2 هفته فرد یکشنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد یکشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/15 (10:30 - 12:30)
آز.فیزیک هسته ای 11111080 1 9 هفته زوج یکشنبه (09:45 - 11:15) | هفته زوج یکشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 11144003 6 41 نامشخص نامشخص
پروژه 11111039 3 4 نامشخص نامشخص
سمینار 11144005 2 23 نامشخص نامشخص
فتونیک 1 11114091 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | هفته زوج سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
پیشنهادیه رساله دکتری 11116052 0 16 نامشخص نامشخص
مخابرات نوری 1111105 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه اپتیک 11111224 2 1 شنبه ( - ) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2