Faculty Profile

سیدابوالقاسم میرروشندل

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/09/16

سیدابوالقاسم میرروشندل

دانشکده فنی / کامپیوتر

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
کارآموزی 1 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
پروژه 3 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
پروژه تحقیق(پایان نامه) 6 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
سمینار 2 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
پایان نامه تجارت - مجازی 6 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
پایان نامه (کامپیوتر-نرم افزار) -مجازی 6 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
سمینار 2 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
روش تحقیق و سمینار 2 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
هوش تجاری 3 شنبه (08:00 - 09:30) نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
روش تحقیق و سمینار 2 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
پایان نامه تجارت - مجازی 6 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
سمینار 2 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401
پایان نامه (کامپیوتر-نرم افزار) -مجازی 6 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401