بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

پریسا آروند

پریسا آروند

پریسا آروند    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد ۱۳۶۱ رشت
عضو هیات علمی گروه نقاشی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری ۱۳۹۶
معاونت آموزشی دانشکده هنر و معماری ۱۳۹۵
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشکده هنر و معماری۱۳۹۴
دبیر ترفیع و ارتقا دانشکده هنر و معماری۱۳۹۳

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسطوره و هنر 14275022 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
تاریخ عمومی نقاشی (2) 14273010 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (09:00 - ) ترم دوم 1398
تاریخ عمومی نقاشی (2) 14272011 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (09:00 - ) ترم دوم 1398
طرح و رساله نهائی 14272038 8 5 (08:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه طراحی سطح سه (3) 14272031 2 1 دوشنبه (08:00 - 14:00) 1399/04/21 (09:00 - ) ترم دوم 1398
نقاشی(4) 14273026 3 1 یکشنبه (12:00 - 17:00) 1399/04/16 (09:00 - ) ترم دوم 1398
مطالعات فرهنگی 14275019 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ عمومی نقاشی 3 14272020 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
طرح عملی جامع (نقاشی عمومی) 14272037 0 1 چهارشنبه (14:00 - 19:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طرح و رساله نهائی 14272038 8 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارگاه طراحی سطح سه (2) 14272030 2 1 چهارشنبه (08:00 - 14:00) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ عمومی نقاشی (1) 14272010 0 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تاریخ عمومی نقاشی (2) 14272011 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تاریخ عمومی نقاشی 3 14272020 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
طرح و رساله نهائی 14272038 8 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
کارگاه طراحی سطح سه (1) 14272029 2 2 سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
کارگاه نقاشی سطح یک (2) 14272019 0 2 سه شنبه (15:00 - 19:00) | سه شنبه (15:00 - 19:00) | چهارشنبه (08:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1397
اسطوره و هنر 14275022 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/23 (14:00 - 16:00) 13992
تاریخ عمومی نقاشی (3) 14273011 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص 13992
تاریخ عمومی نقاشی (4) 14273012 2 1 شنبه (16:45 - 18:15) نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3