بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سعید کتابچی

سعید کتابچی

سعید کتابچی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

           

سایر توضیحات

تحصیلات:

لیسانس ریاضی 1369-1363 دانشگاه تهران

فوق لیسانس ریاضی 1372-1370دانشگاه تهران

دکترا 1384-1379 دانشگاه دولتی مسکو

عنوان تز دکترا : خانواده بهینه ی ابر صفحه های جدا کننده

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 102 نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 102 نامشخص نامشخص
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 11103002 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 102 نامشخص نامشخص
رساله دکتری 11106028 20 102 نامشخص نامشخص
سمینار 11104544 2 102 نامشخص نامشخص
پایان نامه 11104545 6 102 نامشخص نامشخص
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 2 11103010 3 1 هفته فرد شنبه (08:00 - 09:30) | هفته فرد شنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/28 (12:30 - 14:30)
رساله دکتری 11106028 20 102 نامشخص نامشخص
مباحث ویژه 11106072 4 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/28 (12:30 - 14:30)
پایان نامه 11104545 6 102 نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 102 نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 102 نامشخص نامشخص
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 11103002 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/25 (14:00 - 16:00)
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 102 نامشخص نامشخص
رساله دکتری 11106028 20 102 نامشخص نامشخص
سمینار 11104544 2 102 نامشخص نامشخص
پایان نامه 11104545 6 102 نامشخص نامشخص
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 2 11103010 3 1 هفته فرد یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد یکشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/13 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی پیشرفته و بهینه سازی روی مخروطهای درجه دوم 11106056 4 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3