اهداف حقوقی

 تدوین و تنظیم سیاست‌های راهبردی از طریق اولویت بندی ارتقاء فعالیتهای دفتر ؛

 گسترش در جهت بهینه سازی زیر ساخت های تشکیلاتی دفتر ؛

 توسعه و تجهیز و به روز رسانی امکانات فیزیکی و نرم افزاری دفتر؛

 توانمند سازی علمی همکاران دفتر به منظور افزایش کارایی و اثربخشی ؛

 افزایش سطح دانش حقوقی کارکنان دانشگاه با هدف قانونمندی فعالیتهای گوناگون واحدهای زیر مجموعه دانشگاه؛

 جمع آوری و ساماندهی مقررات ومصوبات و ضوابط داخلی دانشگاه به منظور اطلاع رسانی صحیح و تسهیل دسترسی و استفاده کاربران

 مستند سازی و تحدید حدود املاک دانشگاه؛

 گسترش و تقویت تعامل و همکاری با واحدهای دانشگاه؛

 ایجاد زمینه مناسب به منظور راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی اعضای هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان با هدف ارائه خدمات حقوقی ارزان،در محیطی امن ودرآمدزایی؛

 افزایش تعامل و همکاری از طریق تبادل اطلاعات با دفاتر حقوقی ،

 افزایش ضریب موفقیتهای دانشگاه در امور مختلف و به ویژه تمامی دعاوی دستگاههای اجرایی،مراجع قضایی و اداری و موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی